Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

10-04-2016

PROFESJA ZAKONNA W STANIĄTKACH

Dnia 21 marca (jest to nasza zakonna uroczystość św. Benedykta, chociaż w tym roku przesłoniła ją liturgia Wielkiego Tygodnia) na naszej porannej Mszy św. miała miejsce pierwsza profesja czyli pierwsze śluby zakonne naszej nowicjuszki, s. Julii. Zgodnie z prawem kościelnym każda nowicjuszka po ukończeniu dwóch pełnych lat nowicjatu może złożyć śluby, ale na razie tylko czasowe, na rok. Po roku może je powtórzyć, a dopiero po trzech latach może złożyć śluby wieczyste.Jest z tym nieco emocji, bo najpierw potrzebne jest zaakceptowanie kandydatury przez kapitułę domową, która wcale nie każdą nowicjuszkę akceptuje. Po przejściu tego progu pozostaje już sama treść ślubów, która niezależnie od właściwej danemu zakonowi formuły sprowadza się do daru z siebie, złożonego Bogu. Wielowiekowe doświadczenie Kościoła wypracowało stopniowanie tego daru: okres nowicjatu, w którym można odejść każdego dnia (ale też i każdego dnia można zostać), potem okres ślubów rocznych i wreszcie wieczystych. Ale normalna nowicjuszka nie traktuje pierwszej profesji jako czasowego wypożyczenia się Panu (a potem jeszcze zobaczymy), tylko jako pierwszy, pewny krok na obranej drodze. Radość złożenia z siebie takiego daru znana jest tylko tym, którzy go szczerze i z wdzięcznością składają.
Od tej daty będzie się kiedyś liczyć wszelkie ewentualne jubileusze, ona też decyduje o starszeństwie we wspólnocie. Jest to więc krok ważny, i chociaż dopiero profesja wieczysta składana jest publicznie, w kościele, słuszne jest, by najbliżsi krewni mogli towarzyszyć kandydatce swą obecnością i modlitwą już teraz, słyszeć na żywo jej przysięgę i oglądać, jak ceremonialnie ubieramy ją wreszcie w pełny strój zakonny. Toteż byli z nami w chórze siostra i brat s. Julii (który jest naszym oblatem świeckim), jej szwagier oraz inny jeszcze oblat spośród jej przyjaciół.
S. Małgorzata Borkowska


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.