Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

16-12-2015

Niech będzie błogosławiony Bóg, który nam dał uczestnictwo w dziale świętych w światłości

Naszym Przyjaciołom, naszym Dobroczyńcom i wszystkim, którzy się z nami jednoczą w oczekiwaniu Pana życzymy serdecznie wielkiej radości i pokoju przy żłóbku betlejemskim, w tę Noc Światłości i przez cały rok. Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej i wzajemnie prosimy o modlitwę Wdzięczne za dary serca Siostry Benedyktynki ze Staniątek
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.