Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

24-01-2017

MEDYTACJE BIBLIJNE: 17 - 19 lutego 2017

W dniach 17 - 19 lutego 2017 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na benedyktyńskie medytacje biblijne. Praktyka medytacji benedyktyńskiej (lectio-divina) służy otwarciu umysłu i serca na słowo żywego Boga, a więc osobistemu spotkaniu z Nim. W czasie Staniąteckich Medytacji pojawi się równiez akcent muzyczny. Recital muzyki barokowej "Tonacje-medytacje" - Ewa Rzetecka-Niewiadomska - szpinet oraz Koncert Kameralny "Słowo i Muzyka" - Hubert Niewiadomski - baryton, Ewa Rzetecka-Niewiadomska - akompaniamentRozpoczęcie 17 lutego 2017 o godz. 17.00

Benedyktyńska tradycja medytacji biblijnej, której początki sięgają pierwszych mnichów egipskich, obejmuje cztery podstawowe kroki:
czytanie, rozmyślanie, modlitwę, kontemplację.
Najczęściej wydaje się nam, że dialog z Bogiem powinniśmy zacząć sami. Tymczasem mnisi podkreślali zawsze w swych naukach, że Bóg do człowieka przemawia jako pierwszy.
Praktyka medytacji benedyktyńskiej (lectio-divina) służy otwarciu umysłu i serca na słowo żywego Boga, a więc osobistemu spotkaniu z Nim. Służy temu nie tylko samo studium Pisma Świętego, ale również szczególna forma życia określana przez Św. Benedykta, w którą włączeni zostają rekolektanci.

( Koszt: dobrowolna ofiara za pobyt i dla prowadzących.)

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa na adres:
staniatki@benedyktynki.eu
lub telefonicznie: 12 281 80 58;
507 677 825


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.