Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

18-11-2015

MEDYTACJE BIBLIJNE 27-29 LISTOPADA 2015

W dniach 27-29 listopada 2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na benedyktyńskie medytacje biblijne. Praktyka medytacji benedyktyńskiej (lectio-divina) służy otwarciu umysłu i serca na słowo żywego Boga, a więc osobistemu spotkaniu z Nim.Koszt: dobrowolna ofiara za pobyt i dla prowadzących.

Rozpoczęcie 27 listopada 2015 o godz. 17.00

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa na adres:
staniatki@benedyktynki.eu
lub telefonicznie: 12 281 80 58;
507 677 825

Benedyktyńska tradycja medytacji biblijnej, której początki sięgają pierwszych mnichów egipskich, obejmuje cztery podstawowe kroki:
czytanie, rozmyślanie, modlitwę, kontemplację.
Najczęściej wydaje się nam, że dialog z Bogiem powinniśmy zacząć sami. Tymczasem mnisi podkreślali zawsze w swych naukach, że Bóg do człowieka przemawia jako pierwszy.
Praktyka medytacji benedyktyńskiej (lectio-divina) służy otwarciu umysłu i serca na słowo żywego Boga, a więc osobistemu spotkaniu z Nim. Służy temu nie tylko samo studium Pisma Świętego, ale również szczególna forma życia określana przez Św. Benedykta, w którą włączeni zostają rekolektanci.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.