Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

11-08-2018

Koncert 14 sierpnia o godz.19.00

W tych dniach zapraszamy równie¿ na koncert 14 sierpnia o godz.19.00 „I will give my love an apple”, podczas którego us³yszymy muzykê dawn± w wykonaniu hiszpañsko-norwesko-polskiego trio kameralnego w sk³adzie: Arianna Savall (harfa barokowa, sopran), Peter Udland Johansen (mandolina, hardingfele, tenor), Micha³ Nagy (gitara klasyczna). W programie m. in. F. Schubert, B. Britten, Fernando Sor, Federico G.Lorca, Manuel de Falla
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.