Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

06-06-2018

Drodzy Przyjaciele Opactwa

Ostatnie miesiące minionego roku oraz pierwsza połowa 2018 r. upłynęły w staniąteckim opactwie pod znakiem intensywnych działań mających na celu pozyskanie środków na zapewnienie wkładu własnego do projektu „Wirydarze Dziedzictwa Benedyktyńskiego”. Udało się je pozyskać i dzięki temu możliwe było złożenie dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie czekamy na ustalenie terminu podpisania umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego.Te kilka miesięcy wymagały ogromnego wysiłku i zaangażowania, dużej liczby rozmów i spotkań. Wszystko żeby zebrać fundusze na wkład własny. Nie byłoby to możliwe bez pomocy i wsparcia pojedynczych osób. Kilkanaście tysięcy osób dokonało wpłat na rzecz opactwa i tego projektu. Byłyśmy zaskoczone tak wielkim odzewem na nasz apel i wielką życzliwością dla opactwa. Bez Waszej pomocy i wsparcia projekt “Wirydarze Dziedzictwa Benedyktyńskiego” nie miałby szans realizacji. Dziękuję za wszelkie wsparcie i pomoc.

Ponieważ nie udało się zebrać pełnej kwoty, konieczne stało się zaciągnięcie pożyczki, której udzielił nam Powiat Wielicki. Bez niej środki unijne by przepadły. Słowa szacunku należą się panu Staroście Wielickiemu, Zarządowi Powiatu i Radnym, którzy bez wahania zdecydowali się jej udzielić.

Wprawdzie nie rozwiązuje to problemu całościowego finansowania inwestycji, ale pozwala podpisać umowę i uruchomić środki unijne. Zaraz po tym rozpocznie się proces inwestycyjny. Przystępujemy do niego z wiarą w Opatrzność Bożą i ufność w ludzką życzliwość, które do tej pory nam towarzyszyły i nie zawiodły.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku oraz z serdeczną modlitwą

M. Stefania Polkowska OSB


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.