Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

28-03-2018

Pilne !!! NADAL BUDUJEMY WSPÓLNIE - WIRYDARZE DZIEDZICTWA BENEDYKTYŃSKIEGO - POTRZEBNY WKŁAD WŁASNY !!!!!

PRZEDŁUŻONY TERMIN PODPISANIA UMOWY - 31 MAJA 2018 -ZWRACAMY SIĘ DO WAS, DRODZY PRZYJACIELE, Z SERDECZNĄ PROŚBĄ O ROZWAŻENIE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA I POMOCY W REALIZACJI TEGO DZIEŁA, KTÓRE POZWOLI NA ZABEZPIECZENIE I EKSPOZYCJĘ UNIKATOWYCH ZBIORÓW Z NASZEGO OPACTWA, STANOWIĄCYCH WYSOKIEJ KLASY DZIEDZICTWO NARODOWEStaniątki, 5 stycznia 2018 roku


M. Stefania Polkowska OSB
Opactwo św. Wojciecha
Mniszek Benedyktynek
w Staniątkach k/Niepołomic

Staniątki 299
32-005 Niepołomice
POLSKADrodzy Przyjaciele,

Od sześciu lat, wraz z grupą przyjaciół i osób życzliwych, zajmujemy się programem rewitalizacji i rozbudowy Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach koło Niepołomic. Opactwo jest najstarszym klasztorem Benedyktynek w Polsce, fundowanym około 1210 roku, w 2016 roku obchodziłyśmy jubileusz 800-lecia.
OPACTWO
Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek stanowi swego rodzaju skarbiec narodowy, pełen bezcennych dóbr kultury – literatury, malarstwa i rzeźby oraz przedmiotów sakralnych. Opactwo staniąteckie, dzięki swej nieprzerwanej historii, zachowało bogaty zbiór zabytków: dokumentów, rękopisów, starodruków, muzykaliów oraz przedmiotów i szat liturgicznych, w przeciwieństwie do Opactwa w Tyńcu, które skasowane w XIX w. utraciło większość ze swoich dawnych zbiorów. Staniątki, unikając kasaty - dzięki prowadzonej wówczas na wysokim poziomie szkole - ocaliły szczęśliwie również część z tynieckich pamiątek, w tym unikalny siedemnastowieczny cykl obrazów przedstawiających sceny z życia króla Kazimierza Odnowiciela.
Obecnie klasztor posiada kilkanaście tysięcy woluminów, w większości nieskatalogowanych i nieprzebadanych – do dziś zachowały się w nim bezcenne zapisy kolęd i pieśni związanych z Bożym Narodzeniem, kancjonały, pieśni w dużej mierze pisane po polsku, z notacjami muzycznymi.
Benedyktyński kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha BM, pochodzący z XIII w. sam w sobie jest dziełem sztuki. Jest to wczesnogotycka budowla, jeden z najstarszych obiektów halowego systemu przestrzennego w Polsce, wzniesiony z cegły palcówki z kamiennymi detalami architektonicznymi. Przebudowy dokonywane w czasie ponad 800-letniej historii zespołu klasztornego pozwalają znaleźć w nim wiele wątków z różnych epok architektonicznych.
PROJEKT
W ramach starań o rewitalizację zabytkowych obiektów oraz mając na uwadze wysoką wartość zgromadzonego księgozbioru, przygotowano kompleksowy projekt p.t. „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego”. Projekt zakłada rewaloryzację i adaptację zabytkowych obiektów na muzeum, bibliotekę i czytelnię. Pozwoli on na zabezpieczenie, konserwację oraz właściwe wyeksponowanie cennych zbiorów, umożliwi prowadzenie badań naukowych i całościowe skatalogowanie archiwum.
Bardzo ważny jest również fakt, że realizacja opisanego wcześniej projektu pozwoliłoby na zapewnienie stałego, pewniejszego źródła utrzymania klasztoru. Obecnie podstawowym źródłem utrzymania klasztoru jest dochód ze sprzedaży uprawianych przez nas kwiatów i pomidorów, hodowanych ryb i wytwarzanych przetworów. Te źródła utrzymanie są jednak bardzo niepewne, z uwagi na ich sezonowy charakter.
W 2016 roku uzyskaliśmy ostateczne pozwolenie na budowę i pozwolenie konserwatorskie dla zamierzenia i przystąpiliśmy do pozyskiwania środków na realizację inwestycji.
Dzięki staraniom grupy osób zaangażowanych w projekt, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 27 czerwca 2017 roku przyznał, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie dla inwestycji w Staniątkach w wysokości 7 242 470,21 zł.
Kwota ta przyznana w ramach RPO WM stanowi 70% wartości inwestycji. Do uruchomienia tych funduszy i podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim niezbędne jest wykazanie wkładu własnego w wysokości minimum 30% kosztów, tj. 3 103 915,80 zł.
Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 roku przychylił się do naszej prośby i przedłużył termin wykazania środków wkładu własnego i podpisania umowy do dnia 29 grudnia 2017 roku.
W dniu 19 grudnia 2017 r. wyrażono zgodę na przesunięcie tej daty na dzień 31 maja 2018 roku, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczne. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili, serdecznie dziękujemy. Powyższy termin jest terminem ostatecznym.
Na obecną chwilę Opactwo samo nie jest w stanie zgromadzić i wykazać takiej kwoty stąd powodzenie całego projektu zależy od woli oraz hojności Darczyńców.
Zwracamy się do Was, Drodzy Przyjaciele, z serdeczną prośbą o rozważenie możliwości wsparcia i pomocy w realizacji tego dzieła, które pozwoli na zabezpieczenie i ekspozycję unikatowych zbiorów z naszego Opactwa, stanowiących wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe.
Podaję poniżej numer telefonu architekta, który jest naszym pełnomocnikiem w tej sprawie: Pan Tomasz Ziobroń – 0048 668 706 360. Mój numer telefonu: 0048 507 677 825.
Podaję także nasze konto bankowe:
PKO Bank Polski
I Oddział Kraków
49 1020 2892 0000 5802 0118 6170
Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek
32-005 Niepołomice, Staniątki 299
----
Dla przelewów z zagranicy:
PL 49 1020 2892 0000 5802 0118 6170
Swift Code - BPKOPLPW

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=EQTP24QMQFZGJ

Pozostając w nadziei na przychylne rozważenie naszej prośby,
łączę wyrazy czci i szacunku z zapewnieniem codziennej serdecznej modlitwy.


m. Stefania Polkowska OSB


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.