Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

20-08-2017

Skarby opactwa

W czasie Nocy Cracovia Sacra Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach udostępniło zwiedzającym objęte klauzurą zakonną wewnętrzne pomieszczenia klasztoru oraz poddasze kościoła klasztornego i chóru zakonnego.Trasa zwiedzania prowadziła od furty klasztornej w skrzydle wschodnim, przez korytarz przylegający do kościoła skrzydła północnego klasztoru, w który wbudowana została w XVIII wieku kaplica z czczonym obrazem Matki Boskiej Staniąteckiej do tzw. ciemnego dormitorium czyli korytarz pierwszego piętra.
Po obu jego stronach którego mieszczą się cele zakonne. Jedna z nieużywanych dziś do mieszkania cel była otwarta, co dawało możliwość zobaczenia wyglądu wnętrza.

Stamtąd trasa prowadziła do chóru zakonnego, gdzie siostry uczestniczą w liturgii mszalnej i modlą się kilkakrotnie w ciągu dnia odmawiając bądź śpiewając Liturgię Godzin. Chór zakonny wyposażony jest w zabytkowe osiemnastowieczne stalle czyli ławki dla sióstr, zdobione emblematyczną dekoracją malarską.

Ostatnim udostępnionym pomieszczeniem objętym klauzurą był kapitularz zakonny, w którym specjalnie na tę okazję urządzono ekspozycję zabytków rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego (złotnictwo, szaty liturgiczne) z okresu od XVI do XIX wieku, dzieł nigdy jeszcze nieprezentowanych na wystawach i niepublikowanych, pozostających poza obiegiem naukowym i dopiero opracowywanym. Pokazano również kolekcję wydań reguły św. Benedykta, szczególnie tłumaczeń na język polski, od najstarszego wydania z roku 1597. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się przedmioty związane z praktykami pokutniczymi: włosiennica, dyscypliny plecione ze sznurka i pasy i paski z ostrymi kolcami plecione z drutu.

Drugim etapem zwiedzania było poddasze, dostępne poprzez ciasną, cylindryczną wieżyczkę schodową z kruchty kościelnej. Pokonanie 53 drewnianych stopni pozwalało zobaczyć gotyckie monumentalne, strzeliste gotyckie wiązanie dachowe nad korpusem nawowym kościoła klasztornego oraz fragmenty gotycko-renesansowej polichromii na łukach jarzmowych gotyckiego sklepienia i ścianie kościoła nad chórem zakonnym, w miejscu gdzie wtórnie założono niżej od pierwotnego barokowe sklepienie krzyżowe. Ponadto udostępniono zwiedzającym zachowaną i widoczną od strony poddasza nad chórem zakonnym górną część elewacji skrzydła zachodniego klasztoru pochodzącą z lat 1618-1639.

W tym roku pokazano zwiedzającym najważniejsze wnętrza klasztoru (chór zakonny i kapitularz), znane jedynie wąskiej grupie badaczy dzieła sztuki oraz efekty prac, badań i odkryć na poddaszu kościoła i chóru zakonnego, prowadzonych w ostatnich latach, a które jeszcze nie zostały opublikowane.

- Zwiedzanie klasztoru i poddasza, mimo utrudnień w postaci schodów i wysokości, cieszyło się ogromną frekwencją. W ciągu trzech dni doliczono się około 1300 osób, niezwykle zainteresowanych życiem sióstr zakonnych, losami klasztoru, dziełami sztuki, specyfiką i urokiem miejsca, a także serdecznością i otwartością sióstr. Otwarcie wyrażano troskę o przyszłość klasztoru, zainteresowanie prowadzonymi pracami konserwatorskimi i projektem przebudowy tzw. czerwonej szkoły. Wydaje się, że zwiedzanie klasztoru i poddasza jednym uświadomiło, innych utwierdziło w przekonaniu o wielkiej wartości i unikatowości osiemsetletniego Opactwa w Staniątkach jako pomnika historii i kultury, który trzeba chronić i zachować – podkreśla prof. Andrzej Włodarek, historyk sztuki z UPJPII w Krakowie, który oprowadzał zwiedzających po opactwie.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.