Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

20-03-2017

ODNOWIENIE PROFESJI ZAKONNEJ

Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia. Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. -- -- -- W uroczystość św. Benedykta Siostra Julia odnowiła swoją profesję monastyczną, składając śluby zakonne na kolejny rok.
Dnia 21 marca (jest to nasza zakonna uroczystość św. Benedykta, chociaż ) na naszej porannej Mszy św. s. Julia odnowiła swoje śluby zakonne - złożyła profesję monastyczną na kolejny rok. Po roku może je ponownie powtórzyć, ale dopiero po co najmniej trzech latac h- tak wymaga prawo koscielne - może złożyć śluby wieczyste.
Siostra potwierdziła tym swoją wcześniejszą decyzję poświecenia się Panu Bogu żyjąc w naszej staniąteckiej rodzinie
monastycznej, służąc Panu Bogu we wspólnocie żyjąc na co dzień Ewangelia wg Reguły św. Benedykta.
Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu za dar życia siostry Julii w naszej wspólnocie i życzymy jej dalszego wytrwania w kroczeniu za Panem razem z nami.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.