Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

24-03-2017

Crucifixus etiam pro nobi

Siostry Benedyktynki zapraszaj± na Kameralny Koncert Pasyjny w wykonaniu Huberta Niewiadomskiego - baryton oraz Ewy Rzeteckiej - klawesyn, organy.Koncert odbêdzie siê w niedzielê, 2 kwietnia 2017 roku o godzinie 15.45 w ko¶ciele opactwa Mniszek Benedyktynek w Stani±tkach.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.