Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

22-12-2016

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła
w żłobie...
tak po prostu, zwyczajnie, po ludzku.
Aniołowie ogłosili to światu...
a ten przyszedł pokłonić się swemu
Zbawcy.

Narodzenie, które zadziwiło swoją prostotą,
stało się cudem obecnym w ludzkim życiu,
dokonującym się każdego dnia, od wieków.
Święta Bożego Narodzenia są czasem powrotu
do najważniejszego w dziejach ludzkości wydarzenia.
Niech przyniosą radość i zadowolenie,
a cud narodzenia stanie się źródłem inspiracji
na każdy dzień Nowego Roku.

życzą

Benedyktynki Staniąteckie


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.