Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

05-12-2016

Wielkość staniąteckiego opactwa

Opactwo sióstr Benedyktynek jest ważne – to słowa ks. biskupa Damiana Muskusa wypowiedziane w czasie uroczystej liturgii na zakończenie Jubileuszu 800.lecia Opactwa św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. To także przesłanie całego Roku Jubileuszowego, który w różnych odsłonach pokazał jego wielkość i bogactwo.Biskup Damian Muskus przewodniczył Mszy Dziękczynienia, podczas której dziękowano za osiem wieków staniąteckiego opactwa. We wspomnianej już homilii podkreślił on jego znaczenie dla Kościoła oraz społeczności lokalnej. – Opactwo sióstr Benedyktynek jest ważne. Jego wielkość duchową budują siostry. Zasobność materialną zaś przychylni mu ludzie. Nie można zaprzepaścić tego wielkiego dziedzictwa – apelował hierarcha.

- Nie wiedziałam, że siostry Benedyktynki są takie ważne – żartobliwie odpowiedziała ksieni opactwa matka Stefania Polkowska, która nawiązała do wszystkich wydarzeń Roku Jubileuszowego. – Pokazały one całą wielkość staniąteckiego opactwa. Powiedziałabym, że zaskakującą swoim ogromem – podkreśliła ksieni. W dalszej części swojego wystąpienia zwróciła ona uwagę na zupełnie nowy rozdział w relacjach opactwa z duchowieństwem, administracją rządową i samorządową oraz społecznością lokalną. – Od dawna tak dobrze nie było – dodała matka Stefania Polkowska.

- Jestem zaskoczony, że siostry są zaskoczone – skwitował tę pełną życzliwości wymianę zdań biskup Damian Muskus.

Ostatnim akcentem jubileuszu był Akatyst ku czci Bogarodzicy. Ten niezwykły koncert wykonało dwunastu mężczyzn tworzących scholę Węgajty. Na co dzień śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z sześciu krajów zaśpiewali pieśni na cześć Maryi, do których słowa napisał ks. Roman Maj, proboszcz parafii św. Katarzyny na Służewie w Warszawie. Natomiast muzykę skomponował Marcin Abijski, śpiewak i muzykolog, absolwent Ateńskiego Konserwatorium Narodowego na wydziale Muzyki Bizantyjskiej oraz Uniwersytetu Ateńskiego na wydziale Teologii Społecznej.

Pieśni wykonywane były w półmroku. Jedynym światłem był blask świec ustawionych na drewnianych świecznikach oraz trzymanych w rękach śpiewaków. Może dlatego brzmiało one tak przejmująco w ciszy i mroku kościoła.


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.