Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

30-11-2016

Msza dziękczynienia

Ksieni Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach wraz z siostrami zapraszają na Mszę Dziękczynienia na zakończenie Jubileuszu 800.lecia Opactwa.Uroczysta msza święta zostanie odprawiona w kościele opactwa w najbliższą niedzielę, 4 grudnia o godzinie 11.30.

O godzinie 16.00 koncert Akatyst ku czci Bogarodzicy w wykonaniu scholi Węgajty.

***

Autorem słów do Akatystu jest ks. Roman Maj, proboszcz kościoła św. Katarzyny na Służewie w Warszawie. Muzykę skomponował Marcin Abijski, śpiewak i muzykolog, absolwent Ateńskiego Konserwatorium Narodowego na wydziale Muzyki Bizantyjskiej oraz Uniwersytetu Ateńskiego na wydziale Teologii Społecznej.

Akatyst będzie śpiewany przez Scholę Węgajty w składzie: Marcin Abijski, Marcin Bornus-Szczyciński, Adam Cudak, Maciej Góra, Rafał Kanowski, Marcin Małysz, Johann Wolfgang Niklaus, Serhii Petrychenko, Robert Pożarski, Paweł Szczyciński, Fryderyk Wojda.

SCHOLA WĘGAJTY powstała w 1994 roku. Tworzą ją śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Schola zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczną i plastyczną.

Od ponad 20 lat opracowuje i wykonuje najstarsze europejskie zabytki literacko–muzyczno-dramatyczne. Ma w swoim dorobku i repertuarze 7 łacińskich średniowiecznych dramatów liturgicznych stanowiących kanon tego gatunku, które były prezentowane w wielu krajach Europy oraz głównych ośrodkach kraju. Zespół wypracował unikalny i rozpoznawalny idiom wykonawczy i stylistyczny oparty na archaicznych i tradycyjnych technikach warsztatu muzyczno-teatralnego.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu z Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Wielickiego.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.