Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

07-10-2016

Benedyktyńska kultura i sztuka

Ksieni Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach oraz bumistrz Miasta i Gminy Niepołomice zapraszają na konferencję naukową "Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie". Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Zamku Królewskim w Niepołomicach, drugi w staniąteckim opactwie.Program konferencji naukowej

Piątek, 14 października

09.45
Powitanie gości:
Matka Stefania Polkowska, ksieni Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
Roman Ptak, burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

10.00−10.20
Prof. dr hab. Jerzy Sperka (UŚ, Katowice)
Polityczne i społeczne konteksty fundacji opactwa w Staniątkach: ród Gryfitów i możnowładztwo małopolskie XII–XIII w.

10.20−10.40
Dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków)
Zarys dziejów Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

10.40−11.00
Rafał Róg
„Dojutrek” – między legendą, a rzeczywistością – u zarania fundacji w Staniątkach

11.00−11.20
S. Małgorzata Borkowska (Staniątki)
Liczebność benedyktynek w Staniątkach na tle historii klasztoru

11.20−11.50: dyskusja i przerwa na kawę

11.50−12.10
Br. dr hab. Michał Gronowski (UŚ, Katowice)
Tyniec i Staniątki – długie trwanie relacji

12.10−12.30
Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, Kraków)
Nieznane bogactwa przeszłości. Charakterystyka zasobu Archiwum Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

12.30−12.50
Dr Andrzej Siwek (UPJPII)
Zespół zabudowy gospodarczej zespołu staniąteckiego (komunikat)

12.50−13.20: dyskusja i przerwa na kawę

13.20−13.40
Dr Robert Stępień (UMCS, Lublin)
Stan badań nad klasztorem benedyktynów w Sieciechowie

13.40−14.00
Dr Ewa Kubiak (UŁ, Łódź)
Kolonialna architektura benedyktynów w Brazylii (Salvador da Bahia, Rio de Janeiro, Olinda)

14.00−14.20
Dr Rafał Quirini-Popławski (UJ, Kraków)
Santa Maria della Misericordia della Cisterna. Benedyktyński klasztor między Wschodem a Zachodem

14.20−16.00: dyskusja i przerwa na obiad

16.00−16.20
Kinga Zofia Brzozowska (UW, Wrocław)
„Pro captu lectoris habent sua fata libelli”. O najcenniejszych mediewalnych manuskryptach proweniencji benedyktyńskiej w zbiorach polskich

16.20−16.40
Iwan Almes (UKU, Lwów)
Prace teologiczne benedyktynów w bibliotekach klasztorów bazyliańskich eparchii lwowskiej w drugiej połowie XVIII wieku

16.40−17.00
Dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko (KUL, Lublin)
Teologia pracy rzemieślnika w traktacie „Diversarum Artium Schedula” Teofila Prezbitera

17.00−17.20
Dr Magdalena Śniegulska-Gomuła (MN, Kielce)
Pracownie hafciarskie w klasztorach Panien Benedyktynek Kongregacji Chełmińskiej w XVII i XVIII stuleciu

17.20−17.50 – dyskusja i przerwa na kawę

17.50−18.10
Dr Karolina Stanilewicz (ASP, Łódź)
Szaty liturgiczne benedyktynów tynieckich – dalsze ustalenia

18.10−18.50
Dr Janina Dzik (Kraków)
Osiemnastowieczne malowidła ścienne w kościołach benedyktyńskich. Wybrane aspekty ikonografii

18.50−19.10
Rafał Róg (MNK Kraków)
Krakowska filia Opactwa w Staniątkach

19.10 – dyskusja, zakończenie obrad, kolacja


Sobota, 15 października

10.00−10.20
Stanisław Cechosz, Łukasz Holcer, Piotr Kozieł (Kraków)
Dzieje budowy kościoła staniąteckiego w świetle najnowszych badań architektonicznych

10.20−10.40
Dr hab. Andrzej Włodarek (UPJPII, Kraków)
Relikty wyposażenia gotyckiego kościoła Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

10.40−11.00
Dr Józef Skrabski (UPJPII, Kraków)
Osiemanstowieczny wystrój i wyposażenie kościoła Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

11.00−11.20
Dr Olga Miriam-Przybyłowicz (IAiE PAN, Warszawa)
Klasztor i wspólnota benedyktynek w Staniątkach w świetle wizytacji biskupów krakowskich (koniec XVI–XVIII w.)

11.20−11.50 – dyskusja i przerwa na kawę

11.50−12.10
Karolina Sarkowicz (UPJPII, Kraków)
Dwa osiemnastowieczne obrusy ołtarzowe w zbiorach klasztoru staniąteckiego

12.10−12.30
Natalia Słomka (MN, Kraków)
Czternastowieczny wzór żakardowej tkaniny w zbiorach Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

12.30−12.50
Damian Pyznar (IS PAN, UPJPII)
Zespół paramentów liturgicznych z inicjałami ksień staniąteckich

12.50−13.10
Paulina Kluz (IS PAN)
„Staniątecki zbiór starożytności, równa się w części co do wartości do Paryskiego Louvre”. Świadomość i kult przeszłości w Opactwie Mniszek Benedyktynek w Staniątkach na wybranych przykładach

13.10−14.30 – dyskusja i przerwa na obiad

14.30−14.50
Dr Beata Frey-Stec (UPJPII, Kraków)
Święta Maria Magdalena malowana na lustrze zbiorach benedyktynek w Staniątkach

14.50−15.10
Ks. dr Szymon Tracz (UPJPII, Kraków)
XVII-wieczna dekoracja malarska tzw. apteczki w klasztorze benedyktynek w Staniątkach

15.10−15.30
Dr Lucyna Rotter (UPJPII, Kraków)
Symbolami opowiedziana „Historia Zbawienia”. Semiologia kościoła opackiego w Staniątkach

15.30−16.00 – dyskusja i przerwa na kawę

16.00−16.20
S. Dr hab. Susi Ferfoglia (UPJPII, Kraków)
Responsoria prolixa w staniąteckim Antyfonarzu ms. 1−4. Hermeneutyka tekstu i melodii wybranych śpiewów

16.20−16.40
Dr hab. Jakub Kubieniec (UJ, Kraków)
Muzyka liturgiczna w opactwie staniąteckim w średniowieczu

16.40−17.00
Dr Marcin Konik (UJ, Kraków)
Życie muzyczne w Staniątkach w świetle najnowszych badań

17.00−17.20
Dr Maciej Jochymczyk (UJ, Kraków)
Repertuar świeckiej kapeli wokalno-instrumentalnej w Staniątkach

17.20−17.40
Krystyn Kozieł (Kraków)
Zespół Klasztorny Sióstr Benedyktynek wraz z kościołem pw. Św. Wojciecha i Najświętszej Marii Panny w Staniątkach w świetle ostatnio prowadzonych prac konserwatorskich

17.40 – dyskusja, zakończenie obrad


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.