Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

Lectio divina

Reguła św. Benedykta przeznacza co dzień pewien czas na „czytanie święte” (lectio divina), obejmujące Pismo św., dzieła traktujące o Bogu (teologia) oraz i człowieku w relacji do Boga (żywoty świętych, nauki monastycznych mistrzów).
Modlitwa bowiem, której uczymy się w klasztorze jako w „szkole służby Pańskiej”, jest nie tylko naszym wołaniem do Boga, ale także naszym słuchaniem słowa Bożego, a w ostatecznym celu – naszym włączeniem się w nurt niebiańskiej miłości i chwały. Tego wszystkiego przyjąć ani zapragnąć nie możemy bez rozważania prawd Bożych na wzór Maryi, która „rozważała to wszystko w sercu swoim”. Do tego przecież są przeznaczone zdolności poznawcze człowieka, aby już tu na ziemi starał się poznać i przyjąć jak najwięcej prawdy o Bogu, jako podstawę i motywację miłości i służby.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.