Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

Św. Benedykt i św. Scholastyka

Św.Benedykt – autor naszej Reguły – żył we Włoszech w wieku VI. Żył w epoce wielkich przemian, kiedy waliło się w gruzy cesarstwo rzymskie i jego kultura, a na tych gruzach walczyli między sobą dzicy w większości jeszcze pogańscy barbarzyńcy. Św. Benedykt zrozumiał jednakże, iż w każdych czasach i niezależnie od epok, prądów myślowych czy podbojów, Bóg pozostaje Bogiem, Chrystus jest naszym Zbawicielem, a Duch Święty rozpala w naszych sercach miłość Bożą. W każdych więc czasach naturalne jest i słuszne ludzkie pragnienie szukania Boga, szukanie coraz ściślejszej z Nim łączności. A prawo Boże, nakazy Ewangelii, w każdej epoce są dla Człowieka drogowskazem. Toteż jeszcze jako młody student usunął się Benedykt na pustelnię; po latach zaś, spędzonych na modlitwie i przemyśliwaniu tych spraw, stworzył wspólnotę zakonną, dla której napisał bardzo prostą i bardzo spójną Regułę. Chodziło mu o to, żeby jego uczniowie w swym dążeniu do Boga wiedzieli, jak rozumieć i jak wspólnie pełnić rady ewangeliczne: cała Reguła jest właściwie interpretacją tych rad w zastosowaniu do potrzeb wspólnoty.
Nie była to pierwsza reguła dla mnichów, ale była tak dobra, że wkrótce sięgnęło po nią mnóstwo wspólnot mniejszych. Zaczęły ją potem przyjmować także i wspólnoty żeńskie. Według tradycji już rodzona siostra św. Benedykta, św. Scholastyka, żyła według tej reguły; chociaż to nie jest historycznie pewne, czcimy ją jako naszą patronkę, gdyż po pierwsze była niewątpliwie dziewicą poświęconą Bogu, jak my; po drugie zaś, imię jej znaczy po łacinie „Uczennica” – a to jest to właśnie, czym my jesteśmy w klasztorze.
Wszystko to działo się w czasach, w których nie istniały jeszcze „zakony” w dzisiejszym znaczeniu, posiadające swoich generałów i władze centralne. Św. Benedykt właściwie więc nie założył zakonu: założył tylko klasztor i napisał Regułę, której nikomu nie narzucał. Kiedy w roku 543 umarł na Monte Cassino, jego uczniowie zaczęli czcić go jako świętego, ale mógł jak wielu opatów pozostać mało znanym świętym lokalnym. Jego Reguła jednak, ze swoim spokojnym teocentrycznym i łagodnym szacunkiem dla ludzkich słabości i potrzeb, okazała się w dziejach tak ważnym czynnikiem kształtującym psychikę i religijność naszej części świata, że dzisiaj czcimy go jako patrona Europy. I do dziś przypomina on wszystkim ludziom prawdy ponadczasowe i uczy wprowadzać ład Boży w zamęt świata.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.