Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

Modlitwa

Życie monastyczne jest tak ułożone, żeby mogło powoli całe stać się modlitwą, i to modlitwą uwielbienia, skoro przyszłyśmy tu dlatego, że nas Bóg zachwycił. W tym celu potrzebne są oczywiście specjalne godziny w ciągu dnia, poświęcone wyłącznie modlitwie; i tak samo potrzebna jest pamięć o Bogu przy pracy i w czasie odpoczynku. Godziny modlitwy wspólnej w chórze, czyli tzw. godziny kanoniczne, składają się z recytacji (lub śpiewu) i czytań. Podobne są do brewiarza kapłańskiego, tylko dłuższe.
Modlitwa błagalna jest oczywiście także obecna w naszym życiu; przez nią wyznajemy naszą pełną zależność od Boga i staramy się uprosić radość dla całego świata.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.