Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opiekę Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i życiem. Musimy też oczywiście zapracowaæ na swoje utrzymanie.

Intencje modlitewne

Intencje modlitewne mo¿na zg³aszaæ telefonicznie nr tel. +48 12 281 80 58; kom. 507 677 825, za po¶rednictwem poczty internetowej: staniatki@benedyktynki.eu lub w furcie klasztoru w godzinach:

W DNI POWSZEDNIE: 8.00-12.00, 13.00-13.45, 14.45-16.45, 17.40-19.45

W NIEDZIELE I ¦WIÊTA: 9.00-12.00, 13.00-14.45, 16.00-16.45, 17.40-19.45

Dobrowolne ofiary mo¿na wp³acaæ na konto:

PKO Bank Polski
I Oddzia³ Kraków
49 1020 2892 0000 5802 0118 6170
Opactwo ¶w. Wojciecha SS. Benedyktynek
32-005 Niepo³omice, Stani±tki 299

Swift Code - BPKOPLPWEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.