Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

Plan dnia

W dni powszednie:
5.30 Budzenie
6.00 Jutrznia, po niej rozmyślanie
7.00 Msza św.
8.00 Śniadanie
Czas pracy
12.15 Modlitwa południowa
12.30 Obiad
14.00 Godzina czytań
Czas pracy
17.00 Nieszpory
18.45 Kolacja
19.15 Rekreacja
20.00 Kompleta (modlitwa wieczorna)

W niedzielę i uroczystości wstajemy nieco później, a niektóre modlitwy są tak przesunięte, żeby w kościele mogła się odbywać bezkolizyjnie i nasza liturgia, i parafialna.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.